DFP - Plan strategic managerial

Plan strategic managerial al Departamentului de Formare Psihopedagogica - D.F.P.

Strategia pentru dezvoltarea resurselor umane D.F.P. 2021-2025