• +40 21 316 79 32

Acte de studii

Informatii eliberare adeverinta/diploma licenta/disertatie

INFORMATII ELIBERARE ADEVERINTA SI DIPLOMA DE LICENTA / DISERTATIE


In perioada 14 august - 1 septembrie 2023 NU se elibereaza alte acte de studii. Programul se reia de Luni, 4 septembrie.

Va multumim pentru intelegere!

Secretar acte de studii:

 • Dorina PODEA

Adresa:

 • Bulevardul Doina Cornea 1G (ex Vasile Milea), Bucuresti

Tel:

 • 021-316.79.31 sau 021-316.79.32, int.227
 • email: actestudii@ueb.ro

Program de lucru :

 • Luni – Vineri 13:00 - 15:00

Documente necesare pentru a intra in posesia diplomei

 • Buletin /carte de identitate (in original) , certificat de casatorie sau alt document care atesta schimbarea numelui, daca modificarea s-a produs ulterior absolvirii studiilor;
 • Chitanta reprezentand plate taxei pentru eliberarea actelor de studii;
 • Cerere tip eliberare diploma licenta / master.

Persoanele carora li se elibereaza actele de studii

Actele de studii se elibereaza personal titularului, o singura data, in original. In situatia in care titularul actului de studii nu se poate prezenta personal in vederea eliberarii, poate imputernici o alta persoana, printr-o procura autentificata de un notar public din Romania sau de catre Serviciul Consular Roman al Ambasadei din tara in care se afla titularul.

In cazul in care, ulterior absolvirii, a survenit o schimbare a numelui, titularul actului de studii va specifica in procura numele avut in timpul studiilor. Mandatarul se va legitima cu actul de identitate prevazut in procura.

Cererea se depune la secretariatul Rectorat, insotita de chitanta reprezentand taxa pentru eliberarea diplomei de licenta si cererea tip.

Duplicate ale actelor de studii

In cazul pierderii sau distrugerii actelor de studii, se pot elibera duplicate ale acestora, in urma depunerii urmatoarelor documente:

 • Monitorul Oficial al Romaniei – exemplar integral si original – in care a aparut anuntul pierderii, distrugerii (actelor) de studii. In anunt vor fi mentionate: denumirea actului, numele si prenumele titularului, anul finalizarii studiilor, seria si numarul actului respectiv, numarul si data eliberarii acestuia.
 • Declaratie pe proprie raspundere, autentificata la un notar asupra imprejurarilor in care actul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat partial, de asemenea in original.
 • Chitanta, reprezentand taxa pentru eliberarea duplicatului, pentru fiecare act de studii pierdut.
 • Solicitarea de eliberare a duplicatului, adresata rectorului universitatii. (formular tip)

Eliberarea programei analitice

Programele analitice se elibereaza numai la solicitarea absolventilor. Cererea (formular tip) se depune la secretariatul Rectorat, insotita de chitanta reprezentand taxa pentru eliberarea programei analitice.