• +40 21 316 79 32

ADMITERE 2024

a. Inscriere la sediul universitatii

Sediul universitatii este situat in:

-Bd. Doina Cornea, nr. 1G (ex Vasile Milea), sector 6, Casa Ecologiei, etaj 1, telefon: 021.316.79.31/32;


-DE LUNI PANA VINERI INTRE ORELE 08.00-16.00

b. Inscriere online

PLATFORMA DE ADMITERE A FOST REDESCHISA PENTRU PROGRAMELE DE STUDII UNDE AU RAMAS LOCURI NEOCUPATE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023.

Etapele inscrierii:
1.Completarea formularului online de inscriere.
2.Validarea datelor din formularul online si confirmarea inscrierii prin email.
3.Plata taxei de admitere, in valoare de 200 lei, prin plata online sau transfer bancar.
4.Depunerea in original a documentelor transmise scanate prin formularul de inscriere dupa afisarea listelor cu rezultatele admiterii.

IMPORTANT:
Inainte de completarea formularului online pregatiti copii scanate dupa urmatoarele documente:

- Diploma de bacalaureat si foaie matricola (pentru diplomele insotite de foaie matricola) sau diploma echivalenta acesteia; candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunile corespunzatoare anului scolar 2023-2024 prezinta la inscriere adeverinta de bacalaureat eliberata de institutia de invatamant;
- Certificat de nastere;
- Certificat de casatorie/act administrativ (in cazul schimbarii numelui);
- Carte de identitate;
- Adeverinta medicala, din care sa rezulte ca sunteti apt sa urmati studii superioare;
- Fotografie (poza) color, recenta, in format electronic;
- In cazul inscrierii la un program de Master: diploma de licenta/absolvire si supliment la diploma de licenta/foaie matricola nivel licenta sau diploma echivalenta acesteia; candidatii care au promovat examenul de licenta/diploma in sesiunea corespunzatoare anului universitar 2023-2024 prezinta la inscriere adeverinta de licenta/diploma eliberata de institutia de invatamant;

Formularul online de inscriere la concursul de admitere 2024 are urmatoarele sectiuni:

1.Alegerea programului de studii;
2.Completarea datelelor de identificare;
3.Atasarea documentelor scanate, pregatite in prealabil.

c. MODALITATEA DE DESFASURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA:

Admiterea la studiile universitare de licenta, organizata la formele de invatamant cu frecventa sau cu frecventa redusa, se va realiza prin concurs, pe baza mediei obtinuta la examenul de bacalaureat.

Etapele desfasurarii examenului de admitere la studii universitare de licenta:

1.Pentru sesiunea de admitere din IULIE 2024:

- perioada de inscriere: 15 mai 2024 - 25 iulie 2024;

- examenul si afisarea rezultatelor privind admiterea la studiile universitare de licenta va avea loc in data de 26 iulie 2024;

2.Pentru sesiunea de admitere din septembrie 2024:

- perioada de inscriere fizic: 27 iulie 2024 - 23 septembrie 2024

- perioada de inscriere online: 27 iulie 2024 - 23 septembrie 2024, orele 12.00;

- examenul si afisarea rezultatelor privind admiterea la studiile universitare de licenta va avea loc in data de 24 septembrie 2024.

  d. MODALITATEA DE DESFASURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER:

  1.Pentru sesiunea de admitere din IULIE 2024:

  - perioada de inscriere: 15 mai 2024 - 25 iulie 2024;

  - examenul si afisarea rezultatelor privind admiterea la studiile universitare de licenta va avea loc in data de 26 iulie 2024;

  2.Pentru sesiunea de admitere din septembrie 2024:

  - perioada de inscriere: 27 iulie 2024 - 23 septembrie 2024;

  - examenul si afisarea rezultatelor privind admiterea la studiile universitare de licenta va avea loc in data de 24 septembrie 2024.


   e. Taxele

   Taxele 2024-2025

   Admitere 2023-2024

   Grup Facebook - Anul 1, IF 2023 - 2026

   Grup Facebook - Anul 1, IFR 2023 - 2026

   Grup Facebook - MASTER Evaluarea Impactului asupra Mediului 2023 - 2025

   Grup Facebook - MASTER Gestionarea Efectelor Schimbarilor Climatice 2023 - 2025

   Grup Facebook - MASTER Managementul Resurselor Naturale 2023 - 2025

   Facilitati oferite studentilor

   - reducerea cu 5% a taxei anuale de scolarizare (la studii universitare de licenta), in cazul achitarii integrale a taxei pana la data de 30 septembrie;
   - reducerea cu 25% a taxei anuale de scolarizare pentru membrii aceleiasi familii, la studii universitare de licenta (depunerea cererii pana la 30 septembrie);
   - reducerea cu 15% a taxei anuale de scolarizare pentru studentii care urmeaza simultan doua programe de studii in cadrul universitatii (depunerea cererii pana la 30 septembrie);
   - burse de performanta, conform Regulamentului privind acordarea burselor;
   - burse de mobilitati ERASMUS (studii si practica);
   - acces la biblioteca electronica;
   - acces la platforma e-learning;
   - acces la baza sportiva;
   Reducerile nu se cumuleaza, studentul beneficiind de reducerea cea mai avantajoasa.

   Documentele necesare inscrierii la studii universitare de LICENTA

   CONTRACTE DE SCOLARIZARE LICENTA

   CERERE ADMITERE LICENTA


   - diploma de bacalaureat si foaia matricola(unde este cazul)/adeverinta pentru promotia curenta;
   - certificatul de nastere;
   - certificatul de casatorie/actul administrativ (in cazul schimbarii numelui);
   - carte de identitate;
   - adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apt sa urmeze studii superioare;
   - trei fotografii 3/4, color pe hartie foto;
   - chitanta reprezentand taxa de inscriere la admitere in valoare de 200 de lei;

   Documentele se vor depune in original si copie, pentru certificarea conformitatii acestora, care va fi facuta la primirea dosarului de concurs, conform prevederilor art. 2 alin. 3 din OUG nr. 41/2016.

   Nr.crt.Domeniul de licentaProgramul de studiiDurata studiilor / Numar de crediteForma de invatamant / Numar de locuri
   1.Stiinta mediului Ecologie si protectia mediului 3 ani / 180 IF - 150
   2.Stiinta mediului Ecologie si protectia mediului 3 ani / 180 IFR - 50

   Documentele necesare inscrierii la studii universitare de MASTERAT

   CONTRACTE DE SCOLARIZARE MASTER

   CERERE ADMITERE MASTER

   - diploma de bacalaureat si foaia matricola(unde este cazul);
   - diploma de licenta si suplimentul la diploma/adeverinta pentru promotia curenta;
   - certificatul de nastere;
   - certificatul de casatorie/actul administrativ (in cazul schimbarii numelui);
   - carte de identitate;
   - adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apt sa urmeze studii superioare;
   - trei fotografii 3/4, color pe hartie foto;
   - chitanta reprezentand taxa de inscriere la admitere in valoare de 200 de lei;

   Documentele se vor depune in original si copie, pentru certificarea conformitatii acestora, care va fi facuta la primirea dosarului de concurs, conform prevederilor art. 2 alin. 3 din OUG nr. 41/2016.

   Nr.crt.Programul de studiiDurata studiilor / Numar de credite ECTSForma de invatamant
   1.Gestionarea efectelor schimbarilor climatice2 ani / 120IF
   2.Managementul resurselor naturale2 ani / 120IF
   3.Evaluarea impactului asupra mediului2 ani / 120IF
   4.GIS pentru stiinta mediului2 ani / 120IF

   Conditiile de inscriere pentru cetatenii straini

   Admiterea la studii universitare de LICENTA a cetatenilor straini

   Admiterea la studii universitare de MASTER a cetatenilor straini

   Conditiile de inscriere a romanilor de pretutindeni

   Inscrierea si scolarizarea cetatenilor romani de pretutindeni