• +40 21 316 79 32

Departamentul de Stiintele Mediului

Departamentul de Stiintele Mediului din cadrul Facultatii de Ecologie si Protectia Mediului este format din cadre didactice cu dovedite competente stiintifice, dar care au si o experienta practica pentru fiecare domeniu de predare.

Cadre didactice

Cadre didactice

1.Conf. univ. dr. Giuliano TEVI - Presedinte Senat UEB
2.Sef de lucrari univ. dr. Suzana Maria COCIOABA - Decan
3.Sef lucrari dr. Gabriela TAULESCU - Director Departament
4.Prof. univ. dr. Iuliana Florentina GHEORGHE
5.Conf. univ. dr. Valentin POPESCU
6.Conf. univ. dr. Mihaela Nicoleta VASILESCU
7.Conf. univ. dr. Dumitru-Florian GRIGORE-RADULESCU
8.Sef de lucrari univ. dr. Felicia BENCIU
9.Sef de lucrari univ. dr. Marian CIOCEANU
10.Sef de lucrari univ. dr. Finica - Mariana IVANOV
11.Sef de lucrari univ. dr. Delia Mihaela POPESCU
12.Sef de lucrari dr. Gabriela STAICU
13.Sef de lucrari univ. dr. ing. Tinel GHEORGHE
14.Sef lucrari dr. Roxana DRAGAN

Cadre didactice asociate: Prof. univ. dr. Daniel SCRADEANUConf. univ. dr. Giuliano TEVI - Presedinte Senat UEB

Discipline:Hidrologie si hidrogeologie, GIS si Teledetectie, Modelarea curgerii apelor subterane si transportului poluantilor - licenta;
Utilizarea GIS pentru evaluarea impactului asupra mediului, Resursele de ape subterane ale Romaniei, Evaluarea impactului asupra apelor subterane, Regimul apelor de suprafata si subterane, in conditiile realizarii unei incalziri globale- master.

Conf. univ. dr. Giuliano TEVI este Rector al UEB din 15.02.2016. Din 2012 - ianuarie 2016 - decan al Facultatii de Ecologie si Protectia Mediului. Absolvent al Facultatii de Ecologie din cadrul Universitatii Ecologice din Bucuresti (1995), doctorat in geologie la Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Geologie si Geofizica (2006) Cercetator cu bursa Alexander von Humboldt la Ludwig Maximilian Universitat Munchen (2002) si Ruhr Universiat Bochum, Germania (2003); membru al Consiliului pentru Implementarea Schemei Competitive de Granturi, Modernizarea Sistemului de Informare si Cunoastere in Agricultura (MAKIS) in cadrul Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale (2008 - 2012). Incepand din 2012, cadru didactic asociat al Universitatii din Bucuresti, Facultatea de Geologie si Geofizica si al Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti, Facultatea de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului. Expert GIS/expert mediu abiotic in proiecte finantate din fonduri europene si de catre Banca Mondiala.
Activitati in sectorul societatii civile - membru al International Water Association (IWA), International Association of Hydrogeologists (IAH), Asociatiei Hidrogeologilor din Romania (A.H.R.), director executiv al Asociatiei Romane de Mediu (ARM - 1997).
Domenii de competenta - evaluarea impactului asupra mediului geologic, utilizarea GIS si a teledetectiei in gestiunea datelor de mediu, managementul ariilor protejate, evaluarea impactului, optimizarea lucrarilor agricole, amenajarea teritoriului.
Date de contact: giuliano.tevi@ueb.education


Sef de lucrari univ. dr. Suzana Maria COCIOABA - Decan

Discipline: Biologie vegetala, Elemente de amenajarea teritoriului si urbanism - licenta;
Resurse peisagistice utilizate in amenajarea complexa a teritoriului, Amenajarea teritoriului si impactul estetic, Infrastructura si climatul urban - master.

Suzana Maria Cocioaba este cadru didactic in cadrul UEB din anul 1995, iar din martie 2016 decan al Facultatii de Ecologie si Protectia Mediului. Din 2011 - februarie 2016 - Directorul Departamentului Stiintele Mediului. Titlul de doctor in biologiel-a obtinut in 2009, subiectul tezei fiind Reconstructia ecologica a unor sisteme forestiere periurbane - Studiu de caz Padurea Bellu (Orasul Urlati, Judetul Prahova). A acumulat o bogata experienta educationala si de cercetare fiind autor de cursuri universitare si carti de specialitate, autor si coautor de studii, lucrari, articole prezentate in cadrul unor conferinte, sesiuni de comunicari stiintifice din tara si din strainatate. A participat, ca membru al echipei, la proiecte de cercetare nationale si internationale.
Date de contact: suzana.cocioaba@ueb.education


Sef de lucrari dr. Taulescu Gabriela - Director Departament

Discipline: Geografie fizica si umana generala, Geografia mediului, Stiinta solului - licenta;
Riscuri de mediu induse de schimbarile climatice - master.

Taulescu Gabriela, cadru didactic al facultatii, licentiata in ecologie, a urmat cursurile postuniversitare-master specializarea Geomorfologie Dinamica si Protectia Mediului Terestru la Facultatea de Geografie din cadrul Universitatii din Bucuresti unde a obtinut si titlul de doctor in Geografie in anul 2012.
Activitatea didactica si de cercetare stiintifica este axata in domeniul Geografiei (Geomorfologie, Pedologie, Meteorologie si Climatologie), avand competente in geomorfologie si protectia mediului terestru; evaluarea proceselor actuale de modelare a reliefului; evaluarea impactului ambiental-modul de utilizare a terenurilor si consecintele asupra degradarilor locale de teren;evaluarea conditiilor de mediu in general si a pretabilitatii formelor de relief in special pentru folosinta durabila a reliefului si dezvoltarea durabila a asezarilor; meteorologie si climatologie.
Autor si coautor de cursuri universitare, carti de specialitate, lucrari si articole prezentate in cadrul unor conferinte si sesiuni de comunicari stiintifice.
Este reprezentantul ERASMUS in cadrul facultatii si membru al Asociatiei Geomorfologilor din Romania din anul 1998.
Date de contact: gabriela.taulescu@ueb.education

           


Conf. univ. dr. Dumitru-Florian GRIGORE - RADULESCU

Discipline: Managementul deseurilor, Gestiunea resurselor de apa - licenta;
Auditul si evaluarea de mediu a organizatiilor, Proiecte de mediu in conditiile dezvoltarii durabile, Problemele gestionarii resurselor de ape subterane, Gestionarea deseurilor - master.

Din martie 2016 este Directorul Departamentului Stiintele Mediului. Absolvent al Facultatii de Ecologie, Universitatea Ecologica din Bucuresti (1998). Cursuri postuniversitare: Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Catedra UNESCO de Stiinte Ingineresti, cursul: Managementul resurselor naturale. Economia mediului (1998-1999). In anul 2007 a obtinut titlul de doctor la Facultatea de Energetica, Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, cu teza Abordarea sistemica a managementului integral al mediului.
Domenii de competenta: managementul mediului, ecologie si protectia mediului, evaluarea impactului asupra mediului, gospodarirea apelor, managementul deseurilor.
Cercetare stiintifica si granturi: activitatea de cercetare stiintifica desfasurata s-a materializat prin participarea la 49 de contracte.
Publicatii: 9 carti, 7 cursuri universitare, 28 articole.
Date de contact: florian.grigore.radulescu@ueb.education
           


Prof. univ. dr. Iuliana Florentina GHEORGHE

Discipline: Ecologie generala, Ocrotirea Naturii, Fitocenologie si vegetatia Romaniei - licenta;
Padurea - prezent si viitor - proiecte in Romania - master.

Prof. univ. dr. Iuliana Florentina Gheorghe este cadru didactic in cadrul UEB din anul 2006. A acumulat o bogata experienta educationala si de cercetare in domeniul ecologiei, cu precadere in evaluarea florei si vegetatiei unor zone in conformitate cu principiile scolii Braun-Blanquet, a structurii comunitatilor de plante, a productiei si productivitatii primare, a ratei de descompunere a litierei, a diversitatii vegetale in diferite arii protejate, in identificare si cartarea speciilor si habitatelor de interes comunitar. Este doctor in Ecologie, titlul obtinut in 2003 la Universitatea din Bucuresti si absolventa a cursului Politica de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Union Europea" la Universitatea Complutense de Madrid, Septembre 1997. A participat la 48 de proiecte de cercetare nationale (36) si internationale (12), dintre care la trei (doua internationale si unul national) a fost director de proiect, proiectele fiind obtinute prin competitie. Este autoarea si coautoarea a 11 carti, dintre care una cu unic autor, 5 fiind in limba engleza, patru dintre ele fiind publicate la edituri internationale; 16 articole dintre care 7 sunt cotate ISI. Este laureata a doua premii (Premiul Sirghie pentru rezultate deosebite in activitatea de pregatire academica si cercetare pe parcursul celor 5 ani de facultate, iulie 1995, Premiul CNCSIS pentru rezultate deosebite in activitatea de cercetare, acordat prin Universitatea din Bucuresti, 2 octombrie 2007) si membru in consiliul stiintific al sitului de interes comunitar ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest - Judetul Gorj. A participat la 19 conferinte nationale si 13 internationale. Incepand cu 2002 a fost de mai multe ori profesor invitat la Universitatea ,,Grenoble - Universite de Savoie - ,, (Franta).
Date de contact: iuliana.gheorghe@ueb.education


Conf. univ. dr. ing. Valentin POPESCU

Discipline: Geologie generala. Geologie structurala - licenta;
Gestiunea resurselor naturale, Valorificarea resurselor minerale din Romania in contextul dezvoltarii durabile - master.

Valentin Nicolae POPESCU este cadru didactic din anul 1990. A fost pe rand sef de catedra, secretar stiintific si decan. Conducator stiintific pentru proiecte de licenta si dizertatie: protectia si conservarea mediului geologic, in general. Doctor in geologie - specialitatea Petrologie.
A scris 17 monografii, cursuri si manuale la nivel universitar. A publicat 4 caiete sau indrumatoare de lucrari practice si 26 de lucrari stiintifice in reviste sau publicatii de specialitate.
A intocmit si predat prin contract diverse studii referitoare la mediu (23). A intocmit, predat si castigat 11 proiecte referitoare la protectia mediului, in tara si strainatate.
Membru al unor organizatii profesionale:
- Comitetul National pentru Flori de Mina (din 1987 pana in prezent);
- Societatea Geologica Romana, din anul 1991.
- Presedinte al ONG ECOSENS 94 - Bucuresti, organizatie specializata in proiecte adresate in special protectiei si conservarii mediului (din 1992 pana in prezent);
- Expert NGO din partea Romaniei Ia General Assembly-Regional Environmental Center, Budapesta, Ungaria (din 1993 pana in 1999).
- Membru in Board-ul de evaluare a proiectelor (granturilor) pentru protectia mediului - Academia de Stiinte Agricole si Silvice, Bucuresti, 2003.
- Membru in Consiliul stiintific al Administratiei Parcului National Macin - 2004
- Membru in Consiliul stiintific al Administratiei Parcului National Cozia - 2005
- Membru in Societatea Geologica Teodor Atanasiu - 2005.
- 2003 - 2004 - Director de studii - punctul de lucru Tulcea
Din 1993 a participat ca presedinte al ONG ECOSENS (actual ECOSENS 94) sau ca secretar stiintific al Facultatii de Ecologie la peste 50 de Conferinte, Seminarii, Congrese, Sesiuni de comunicari stiintifice etc., in tara si strainatate.
Spirit de echipa datorat profesiei. Comunicare foarte buna - datorate meseriei de geolog si celei dobandite de cadru didactic.
Date de contact: valentin.popescu@ueb.education


Conf. univ. dr. Mihaela Nicoleta VASILESCU

Discipline: Metodologia intocmirii studiilor de impact, Ecologie umana - licenta;
Igiena mediului in conditiile incalzirii globale, Metode de evaluare a impactului asupra sanatatii umane, Managementul resurselor de apa de suprafata, Evaluarea impactului asupra apelor de suprafata - master.

Educatie - Absolventa a Institutul Politehnic Bucuresti, Facultatea de Tehnologie Chimica, sectia Chimie (1984), masterat in chimie-fizica (1985), doctorat in medicina, specialitatea Igiena, la Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti (1998), masterat in sanatate publica si managementul medicinei muncii la Universitatea Babes-Bolyai, Institutul de Studii Internationale Cluj-Napoca (2003).
Instruiri - Environmental Risk Assessment, Belgian Nuclear Research Centre (2011); Environmental Chemistry, Toxicology and Engineering, Michigan State University, National Institute of Health (NIH) USA (2003); Environmental Health, Center for Urban Environmental Health, John Hopkins University Baltimore (2001); Instructor Formator in domeniul Igiena si Sanatate Publica, Institutul National de Perfectionare Post Universitara a Medicilor si Farmacistilor (2001); Epidemiological Methods in Public Health, London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London (1994); Environmental Risk Safety Assessment and Management of Large Industrial Complexes and Energy Production Systems, WHO, International Atomic Energy Agency, UNIDO, UNEP (1993); Training program on biological monitoring of exposure to pesticides, WHO International Centre for Pesticides Safety, Milan, Italy (1992).
Perioade de activitate in alte institutii - Institutul de Sanatate Publica Bucuresti (1987-2009), chimist cercetator principal gr. I, sef laborator National de Referinta pentru Supravegherea Calitatii Apei (2000-2008); Universitatea Bucuresti, Facultatea de Chimie, cadru didactic asociat (1990-1998); Combinatul Petrochimic Brazi, statia de epurare stagiar, (1985-1987).
Domenii de competenta - expert in domeniul apei, mediului si riscurilor pentru sanatate; participare in 45 de proiecte dintre care 10 ca sef de proiect, lector in proiecte de instruire nationale si internationale in Bulgaria, Bosnia, Serbia, Republica Moldova; auditor tehnic pentru laboratoare la RENAR (ISO/IEC 17025); expert national la Comisia Europeana pentru Directivele privind apa potabila si apa de imbaiere (Ordin MS 327/16.02.2007); Reprezentant al Ministerului Sanatatii in Grupul de lucru privind bolile asociate apei la Centrul Regional OMS pentru Mediu si Sanatate Roma (2007).
Publicatii - 7 carti ca autor sau co-autor (ex. Pesticides in Encyclopedia of Analytical Science, Academic Press Limited, London, 2005); 5 metodologii in domeniul apei; 19 articole in reviste ISI/BDI; 16 studii in volume ISSN/ISBN; lucrari indexate in baze de date internationale RePEc, AUDOC, SCOPUS, EBSCO Publishing, ProQuest, Cabell's Directory Management databases, RiskWorld Abstracts Library; 100 alte lucrari.
Date de contact: mihaela.vasilescu@ueb.education


Sef de lucrari univ. dr. Felicia BENCIU

Discipline: Chimia Mediului, Cicluri Biogeofizice Globale - licenta;
Refacerea zonelor afectate de exploatarea resurselor minerale - master.

Felicia Benciu este cadru didactic din anul 2000. Titlul de doctor in Geologie l-a obtinut sub egida Universitatii din Bucuresti, Facultatea de Geologie si Geofizica. Activitatea sa se focuseaza pe domeniul chimiei mediului si geochimiei ambientale, prin cursuri si lucrari practice/ seminarii la ciclurile de licenta si masterat. A participat in diverse proiecte de cercetare, workshop-uri, conferinte nationale si internationale. Activitatea de cercetare a fost pusa in valoare prin diseminarea rezulatelor obtinute sub forma de studii, publicate in volume si reviste din tara si strainatate. Este membru in: Societatea de Mineralogie si Petrografie a Mediului Ludovic Mrazec, Societatea de Geologie Economica, Societatea de Geologie a Romaniei.
Domenii de competenta: chimia mediului, geochimie ambientala, evaluarea - reabilitarea zonelor miniere, inchiderea/reabilitarea exploatarilor miniere, auditor mediu, comunicare si negociere, relatii interpersonale specifice relatiei cu publicul, etica si deontologie profesionala.
Date de contact: felicia.benciu@ueb.education


Sef de lucrari univ. dr. Marian CIOCEANU

Discipline: Agricultura ecologica, Ecotoxicologie - licenta;
Impactul politicilor agricole asupra calitatii mediului, Exploatarea resurselor zootehnice in scopul diminuarii impactului asupra mediului, Schimbarile climatice si agricultura - master.

Date de contact: marian.cioceanu@ueb.education


Sef de lucrari univ. dr. Finica Mariana IVANOV

Discipline: Biologie animala, Taxonomie, Entomologie si combatere integrata - licenta;
Biodiversitatea in conditiile dinamicii climatice actuale - master.

Finica Mariana Ivanov, cadru didactic al Facultatii din 1998, este licentiata in biologie, specializarea Biologie animala. Titlul de doctor in Biologie l-a obtinut sub egida Universitatii din Bucuresti, Facultatea de Biologie. Activitatea sa didactica se concentreaza, in principal, in domeniul biologiei, prin cursuri si lucrari practice la programele de licenta si masterat (Gestionarea efectelor schimbarilor climatice). Rezultatele cercetarilor realizate au fost prezentate in cadrul unor conferinte, sesiuni de comunicari stiintifice interne si internationale si publicate in reviste de specialitate din tara si strainatate.
Domenii de competenta: biologia si ecologia animalelor nevertebrate si vertebrate; ecologia artropodelor din litiera; biologia si ecologia izopodelor terestre; taxonomie animala; entomologie generala; controlul integrat al daunatorilor; inventarierea, cartarea si monitorizarea faunei terestre; protectia si conservarea speciilor de fauna terestra; activitate didactica in domeniul biologiei.
Date de contact: finica.ivanov@ueb.education


Sef de lucrari univ. dr. ing. Delia Mihaela POPESCU

Discipline: Monitoring ecologic, Poluarea si protectia mediului - licenta;
Energie si mediu, Energii neconventionale - master.

Licentiata in Hidroenergetica si Ingineria mediului in cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea de Energetica, a absolvit masteratul din cadrul aceleiasi universitati, la Catedra UNESCO, cu specializarea Managementul resurselor naturale. Economia mediului. Este doctor in Stiinte Ingineresti din anul 2009, titlu obtinut in cadrul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti.
Experienta profesionala didactica este completata de cea stiintifica, extinsa pe domenii abordate in cadrul unor proiecte de cercetare legate de: modelarea si studiul hidraulic al poluarii cu lichide petroliere a curgerilor cu suprafata libera; sisteme suport de decizie in gestiunea apelor urbane; impactul variabilitatii climatice si al interventiilor antropice asupra regimului hidrologic al Dunarii si al dinamicii sedimentare costiere; elaborarea unui model nou inovativ utilizat in fundamentarea stiintifica a deciziilor privind protectia si reconstructia ecologica a zonelor umede si conservarea ariilor protejate si bazat pe modelarea matematica a dinamicii morfohidrografice si a calitatii apei; investigarea circuitului azotului in zonele ripariene puternic modificate ale raului Arges; educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului; cartarea GIS si prelucrarea datelor cartate privind speciile si caracteristicile Siturilor Natura 2000 ROSCI0103 Lunca Buzaului si ROSCI0199 Platoul Meledic.
Autor si coautor de carti de specialitate, studii, lucrari si articole prezentate in cadrul unor conferinte si workshopuri nationale si internationale si publicate in reviste de specialitate si indexate in baze de date internationale este membru al Asociatiei Romane de Mediu (ARM - 1997) si al European Network of Environmental Professionals (ENEP).
Date de contact: delia.popescu@ueb.education


Sef de lucrari dr. Gabriela STAICU

Discipline: Ecologia populatiilor, Hidrobiologie - licenta;
Managementul biodiversitatii - master.

Gabriela Staicu este cadru didactic in cadrul UEB din anul 1995.Titlul de doctor in biologie l-a obtinut la Universitatea Ovidius din Constanta. Incepand cu 2001 a colaborat timp de 12 ani cu Comisia Europeana-Directoratul de Mediu in cadrul unor programe de protectia mediului si conservarea biodiversitatii.
Activitatea sa didactica si de cercetare se concentreaza pe domeniile ecologiei populatiilor, ecologiei generale si conservarii biodiversitatii.
A participat la expeditii internationalede evaluare a calitatii apelor pe Raul Crisul Repede, Somes si Tisa. A condus proiectul de elaborare a planurilor de management al siturilor Natura 2000 Lunca Buzaului si Platoul Meledic. Autor de manuale si carti de specialitate publicate in edituri recunoscute. Activitatea de cercetare a fost pusa in valoare prin participarea la elaborarea a numeroase studii in domeniul inventarierii speciilor si habitatelor Natura 2000. Date de contact: gabriela.staicu@ueb.education


Sef de lucrari univ. dr. ing. Tinel GHEORGHE

Discipline: Elemente de amenajarea teritoriului si urbanism (LP) - licenta;
Notiuni generale de silvicultura, Reglementari in domeniul forestier, Controlul gestionarii durabile a padurii - master.

Sef de lucrari univ. dr. ing. Tinel Gheorghe este absolvent al Facultatii de Silvicultura si Exploatari Forestiere din cadrul Universitatii Transilvania din Brasov (1991) si al Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Ecologice din Bucuresti (2008). Titlul de doctor in silvicultura l-a obtinut in anul 2011, subiectul tezei fiind Potentialul recreativ al padurilor periurbane Municipiului Bucuresti.
Este deputat in Parlamentul Romaniei din anul 2008. Perioade de activitate in alte institutii - Ministerul Agriculturii, Directia Generala Fond Funciar (2007), director general adjunct; Ministerul Agriculturii, Corpul de Control al Ministerului: (2005-2007), director general; Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (2001-2004), consilier; Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, Directia de Regim Silvic (1999-2001), director; Directia Silvica Targoviste RNP(1999), director commercial; Directia Silvica Bucuresti RNP (1998), director; Ocolul Silvic Snagov, Directia Silvica Bucuresti (1993-1998), inginer silvic; Ocolul Silvic Mitreni, Directia Silvica Calarasi (1991-1993), inginer silvic.
Date de contact: tinel.gheorghe@ueb.education


Prof. univ. dr. ing. Daniel SCRADEANU

Discipline: Geologia mediului, Statistica ecologica, Modelarea proceselor ecologice - licenta;
Hazard si risc in evaluarea si gestionarea resurselor naturale, Evaluarea impactului asupra solului - master.

Prof. univ. dr. Daniel SCRADEANU este cadru didactic asociat al Facultatii de Ecologie si Protectia Mediului. Este presedinte al Asociatiei Hidrogeologilor din Romania, Director Scoala Doctorala de Geologie si Director programe Master in cadrul Universitatii din Bucuresti.
Absolvent al Facultatii de Geologie Tehnica - Facultatea de Geologie si Geografie din cadrul Institutului de Petrol, Gaze si Geologie, Bucuresti - Universitatea Bucuresti (1977), Titlul de doctor inginer l-a obtinut in 1993, titlul tezei de doctorat fiind ,,Optimizarea metodelor de explorare a zacaminelor de lignit, cu privire speciala la bazinele din Oltenia'', conducator stiintific: prof. univ. dr. ing. Bujor Almajan.
Alte informatii pe: http://www.unibuc.ro/prof/scradeanu_d/
Date de contact: daniel.scradeanu@ueb.education; dscrd2000@yahoo.com.


Evaluarea activitatii cadrelor didactice

Raport sintetic privind evaluarea activitatii cadrelor didactice in anul universitar 2021-2022

Raport sintetic privind evaluarea activitatii cadrelor didactice in anul universitar 2020-2021

Raport sintetic privind evaluarea activitatii cadrelor didactice in anul universitar 2019-2020

Raport sintetic privind evaluarea activitatii cadrelor didactice in anul universitar 2018-2019

Raport sintetic privind evaluarea activitatii cadrelor didactice in anul universitar 2017-2018

Raport sintetic privind evaluarea activitatii cadrelor didactice in anul universitar 2016-2017