Departamentul IFR - ID

CARTA UNIVERSITATII ECOLOGICE DIN BUCURESTI

Înca din anul 2003, constatand Indeplinirea conditiilor prevazute In HG nr. 1011/2001, conducerea Universitatii Ecologice din Bucuresti a decis infiintarea formei de Invatamant IFR-ID la programul de studiu Drept prin Departamentul IFR-ID, ca structura academica subordonata direct Senatului, avand rolul de dezvoltare, de organizare si coordonare a respectivelor forme de invatamant, cu substructuri la nivelul facultatilor, respectand legislatia in vigoare.

Departamentul IFR-ID este organizat si functioneaza in baza unui Regulament propriu aprobat de Senatul UEB, acesta fiind adus la cunostinta cadrelor didactice si a studentilor prin afisarea lui pe site-ul Universitatii.

Departamentul IFR-ID colaboreaza cu facultatile si alte structuri din Universitate pentru desfasurarea programelor IFR-ID in ceea ce priveste elaborarea planurilor de Invatamant, a programelor analitice/fiselor disciplinelor, asigurarea bazei materiale si a logisticii necesare conform organigramei aprobate de Biroul Senatului.

Departamentul IFR-ID este condus de un director cu responsabilitati manageriale in privinta desfasurarii intregului proces IFR-ID la nivelul Universitatii.

Ghid de norme etice utilizare INTERNET