Programe de Studii de Master

Toate programele de studii sunt acreditate!

Hotararea Guvernului nr. 356/2023 privind aprobarea privind aprobarea domeniilor si programelor de studii universitare de master acreditate si a numarului maxim de studenti ce pot fi scolarizati in anul universitar 2023-2024.

Rectorul Universitaiii Ecologice din Bucuresti, conf. univ. dr. Giuliano TEVI, declara pe propria raspundere ca s-a respectat cifra de scolarizare aprobata cu ocazia evaluarii de catre ARACIS si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

Facultatea de Drept

 • Drept intern si international al mediului
 • Drept international si dreptul Uniunii Europene
 • Drept social român si european
 • Drept international si european al afacerilor
 • Dreptul informatiilor si al securitatii private
 • Stiinte penale si criminalistica
 • Institutii de drept privat

Facultatea de Management Financiar

 • Finantarea protectiei sociale
 • Management financiar
 • Managementul financiar al mediului

Facultatea de Inginerie Manageriala

 • Ingineria si managementul afacerilor în industrie

Facultatea de Educatie Fizica si Sport

 • Educatie fizica si sportiva
 • Managementul activitatilor de educatie fizica si sport

Facultatea de Ecologie si Protectia Mediului

 • GIS pentru stiinta mediului
 • Gestionarea efectelor schimbarilor climatice
 • Managementul resurselor naturale
 • Evaluarea impactului asupra mediului

Facultatea de Psihologie

 • Psihodiagnoza cognitiva si consiliere psihologica
 • Psihologie aplicata în domeniul securitatii nationale

Facultatea de Stiintele Comunicarii

 • Comunicare si relatii publice