Scurta prezentare

Universitatea Ecologicã din Bucuresti, prima institutie particularã de învatamânt superior din Romanîa, fondatã la 4 aprilie 1990 sub egida Societatii "Ateneul Roman", a fost acreditatã institutional prin Legea nr. 282 din 26 iunie 2003.

Universitatea Ecologicã din Bucuresti este persoanã juridicã de drept privat, de utilitate publicã, parte a sistemului national de invatamant, singura cu profil ecologic din tarã, care functioneazã in baza legii si a Cartei universitare proprii.

Universitatea Ecologicã din Bucuresti are autonomie universitara si autonomie economico-financiara, fundamentate pe proprietatea privata garantata de Constitutie.

Universitatea Ecologicã din Bucuresti se identifica prin urmatoarele elemente:

  • denumire: Universitatea Ecologica din Bucuresti; acronim: UEB;
  • sediul rectoratului: Doina Cornea, nr 1G, (ex. Bd. Vasile Milea) sector 6, Bucuresti;
  • insemne: emblema, sigiliu, culori si insemne distinctive ale facultatilor, tinuta de ceremonie (roba si toca) distincte pentru cadrele didactice si studenti;
  • ziua Universitatii: 4 Aprilie
  • drapel si imn proprii

Misiunea si obiectivele

Universitatea Ecologica din Bucuresti isi asuma misiunea:

  • de a forma competentele si abilitatile necesare unor specialisti de inalta calificare pentru activitatile ecologice, juridice, economice, tehnice, didactice, stiintifice si sociale;
  • de a dezvolta cercetarea stiintifia la nivelul performatelor contemporane, in permanenta colaborare cu institutiile similare din tara si din strainatate;
  • de a dezvolta, tezauriza si promova valorile stiintei si tehnicii, culturii si civilizatiei nationale si internationale;
  • de a apara cadrul democratic universitar intemeiat pe respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor in statul de drept.

Siguranta si incredere

Universitatea Ecologica din Bucuresti asigura desfasurarea in conditii de siguranta a cursurilor in imobilul din strada Franceza nr. 22 sector 3 si in campusul din Bdul Vasile Milea nr. 1G sector 6

Imobilul a fost consolidat, amenajat si modernizat pentru spatii de invatamant in baza AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE NR. 25M/1996 si NR. 13F/1999 emise de Primaria Capitalei. Lucrarile au fost finalizate si aduse la cunostinta Departamentului Urbanism si amenajarea Teritoriului din Primaria Capitalei prin adresa nr. 1043/26.01.2000 si PROCESUL VERBAL DE RECEPTIE FINALA NR. 1I/29.01.2001

Campusul universitar din Bdul Vasile Milea nr. 1G sector 6 a avut o dezvoltare in doua etape pentru baza de invatamant. Urmare a lucrarilor desfasurate conform autorizatiei de construire nr. 255/22.04.2003 cat si nr. 262/16.04.2007 a fost extinsa baza materiala prin noi amfiteatre, sali de curs si laboratoare, obtinand AUTORIZATIE DE SECURITATE LA INCENDIU nr. 237085/19.03.2009 eliberata de I.S.U.