Senatul Universitatii Ecologice din Bucuresti constituit la data de 23 noiembrie 2023

Presedintele Senatului,
Conf. univ. dr. Giuliano TEVI

Componenta Senat

Comisii Senat

Planul operational de activitate al senatului pentru anul universitar 2023-2024